Груповото трудово поведение като обект на управление.


Пенчева, Ивалинка (2014) Груповото трудово поведение като обект на управление. В: Усъвършенстване процеса на обуение по счетоводство и финанси, В. Търново УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с.142-171, ISBN 978-954-524-949-5 COBISS.BG-ID 1288474596


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  14712
 Ивалинка Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/