Мениджмънт и връзки с обществеността


Пенчева, Ивалинка (2014) Мениджмънт и връзки с обществеността Велико Търново: Абагар, 2014, 263 с. ISBN: 978-619-168-072-6, COBISS.BG-ID 1267792356.


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  14711
 Ивалинка Пенчева

1. Иванова, М. PR и значението им в интегрираните комуникации. Медии и комуникации на 21. век. бр. 1, ISSN 2603-3089, с. 121.

2. Йорданова, Д. Ефективно управление на организационните кризи - има ли универсален модел? Сборник с доклади от международна научна конференция "Истини и лъжи за факти, новини и събития" т. 2, Русе: Изд. Регионална библиотека "Любен Каравелов", 2018, ISBN 978-619-7404-04-3, с. 117, 118.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/