Художествено-изобразителни основи на учебната апликация.


Гюлчев, Николай (2001) Художествено-изобразителни основи на учебната апликация. Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” , Педагогически факултет Том 5, Книга 4. 1993.


 Изразните средства на апликацията осигуряват база за експериментиране в учебно-възпитателния процес.
  Студия
 Апликация, приложение, приложна област, колаж, учебно-възпитателна работа.
 Издадено
  1471
 Николай Гюлчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/