За необходимостта от прозрачно управление.


Пенчева, Ивалинка (2015) За необходимостта от прозрачно управление. Сборник научни доклади от научно-практическа конференция „Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности“. В. Търново, 5-6 ноември, 2015 г. В. Търново: Изд. Ай анд Би, 2015, с. 1-11. ISBN 978-954-9689-99-0, COBISS.BG-ID 1279832292.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  14709
 Ивалинка Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/