Управление на интеграционните процеси.


Пенчева, Ивалинка (2015) Управление на интеграционните процеси. Учебно пособие за дистанционно обучение, Велико Търново: Център за дистанционно обучение, ВТУ Св. св. Кирил и Методий".


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  14707
 Ивалинка Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/