Съвременният мениджмънт на средните и големите предприятия в България – проблеми и възможни решения


Пенчева, Ивалинка (2015) Съвременният мениджмънт на средните и големите предприятия в България – проблеми и възможни решения Велико Търново: АЙ анд Би, 2015, 139 с. ISBN: 978-954-9689-85-3, COBISS.BG-ID 1276987876.


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  14705
 Ивалинка Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/