Апликацията в художествено-изобразителната дейност


Гюлчев, Николай (2001) Апликацията в художествено-изобразителната дейност Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново.


 Монографията съдържа сведения за апликацията и приложението на този вид изобразителна дейност в учебно-възпитателния процес.
  Монография
 Апликация, приложение в художествено-творческия процес.
 Издадено
  1470
 Николай Гюлчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/