“E-justice - the guarantee of an effective judicial system. Initiatives in Bulgaria”


Петрова, Мариана (2011) “E-justice - the guarantee of an effective judicial system. Initiatives in Bulgaria” REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT (Publicaţie periodică ştiinţifico-practică), Universitatea de Stat din Moldova, Chisinau, Moldova, nr.10-11 (133-134), pp. 169-173, 2011


 In the present article we analyze the possibilities of the Bulgarian citizens as to the procedural rights by means of informational technologies. In this connection the Superior Legal Council has elaborated a project «renovation of informational systems for a more qualitative service, Regulation of electronic administration of justice», aimed at a deeper analysis of concrete necessities of the legal system, in order to implement an electronic document and signature and the creation of a normative basis of regulation of these relations.
  Статия
 e-justice, information system, e-government


Социални, стопански и правни науки
Природни науки, математика и информатика

Social sciences, economic sciences and law
Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  14689
 Мариана Петрова

6. Гергана Валентинова Раденкова. ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ. ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 2018, т.2, с.138-140

7. Йоана Г. Янкулова. Как интернет нарушава личното ни пространство, XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 2018, , т.2, с.378-380

8. Мила Лицова. САЙТЪТ КАТО ОБЕКТ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ПРАВОТО. ЗАЩИТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО, XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 2018, т.3, с.302-305

9. Моника Лалева Станчева. ЕЛЕКТРОННИЯТ ПОДПИС – В СИНХРОН С ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА НА ЕС, XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 2018, т.3, с.306-309

3. Деяна Стефанова Йорданова, ЗА ИЛИ ПРОТИВ ЕЛЕКТРОННОТО ГЛАСУВАНЕ, X международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 17-18.03.2017, т.3, с.136-140

4. Преслава Павлова, Христина Петрова. КИБЕРПРЕСТЪПНОСТ – СЪЩНОСТ И РАЗНОВИДНОСТИ. X международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 2017

5. Раденкова, Гергана В. ОПАЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ – МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЗАЩИТА. X международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 2017

1. Мишев, Св. Електронното управление в България – нормативна уредба, проблеми и перспективи, IX международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 2016, т.3, стр.403-406

2. Тютюнджиева Р. ОСНОВНИ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ. ПОРТАЛ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ЕЛЕКТРОННО ПРА-ВОСЪДИЕ И ЕВРОПЕЙСКИ СЪДЕБЕН АТЛАС, IX международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 2016, т.3, стр.422-425

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/