Исследование web-сайтов районных судов Болгарии на соответствие нормативным требованиям


Петрова, Мариана (2013) Исследование web-сайтов районных судов Болгарии на соответствие нормативным требованиям VI международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, т.2., ISBN 978-5-89070-919-6, Руссия


 Although there are pages in the Internet containing information about the courts in Bulgaria, the official list of all courts is published on the website of the Supreme Judicial Council. It specifies address, phone, fax, email and website of each court. Immediately it can be seen that every court, be it regional, district, appellate or specialized, has an official website.
  Доклад
 judicial institution; Web-page


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  14688
 Мариана Петрова

5. Мила Лицова. САЙТЪТ КАТО ОБЕКТ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ПРАВОТО. ЗАЩИТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО, XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 2018, т.3, с.302-305

6. Петрова, Христина. Въвеждане на Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) от държавите-членки и Европейските съдилища, XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 2018, т.2, с.321-324

7. Х.Тончев. ФИШИНГ АТАКИ – СЪЩНОСТ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕВЕНЦИЯ. XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 2018, т.2, с.335-339

4. Преслава Павлова, Христина Петрова. КИБЕРПРЕСТЪПНОСТ – СЪЩНОСТ И РАЗНОВИДНОСТИ. X международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово

3. ЙОАНА КОНСТАНТИНОВА, ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ИТАЛИАНСКИТЕ АПЕЛАТИВНИ СЪДИЛИЩА, IX международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 2016

1. Алексеева В.И., Копцова И., Мамедов С. ИССЛЕДОВАНИЕ WEB-САЙТОВ СУДОВ ЛАТВИИ В сб: Инновации в технологиях и образовании. Сб. статей участников VII Международной научно-практической конференции : в 4 частях. КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева, БЕЛОВО, 2014

2. Константинова Й.А СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА УЕБ САЙТОВЕТЕ НА РАЙОНЕН СЪД ПЛЕВЕН И РАЙОНЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО. В сб: Инновации в технологиях и образовании. сборник статей участников VII Международной научно-практической конференции: в 4 частях. КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева, 2014. С. 49-53

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/