Internet-presence and internet-exposure of the courts in Bulgaria


Петрова, Мариана (2013) Internet-presence and internet-exposure of the courts in Bulgaria сб. ст. участников VI Международной научно-практической конференции «Инновации в технологиях и образовании» (17–18 мая 2013 г.): в 4 частях. / Филиал КузГТУ в г. Белово. – Белово: Изд-во филиала КузГТУ в г. Белово, Россия, 2013. – Ч. 2. – 337 с. стр.159-165, ISBN 978-5-89070-919-6


 Although there are pages in the Internet containing information about the courts in Bulgaria, the official list of all courts is published on the website of the Supreme Judicial Council. It specifies address, phone, fax, email and website of each court. Immediately it can be seen that every court, be it regional, district, appellate or specialized, has an official website. This 100-percent Internet presence is not accidental and is dictated by the Law on the Judiciary, where art. 64 states that the courts are obliged to publish their acts immediately after the pronouncement on their website.
  Доклад
 judicial institution; Web-page, SEO


Социални, стопански и правни науки
Природни науки, математика и информатика

Social sciences, economic sciences and law
Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  14686
 Мариана Петрова

4. Мила Лицова. САЙТЪТ КАТО ОБЕКТ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ПРАВОТО. ЗАЩИТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО, XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 2018, т.3, с.302-305

1. Алексеева В.И., Копцова И., Мамедов С. ИССЛЕДОВАНИЕ WEB-САЙТОВ СУДОВ ЛАТВИИ. В сб: Инновации в технологиях и образовании. Сб. статей участников VII Международной научно-практической конференции: в 4 частях. КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева

2. Константинова Й.А СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА УЕБ САЙТОВЕТЕ НА РАЙОНЕН СЪД ПЛЕВЕН И РАЙОНЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО. В сборнике: Инновации в технологиях и образовании. сборник статей участников VII Международной научно-практической конференции: в 4 частях. КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева Великотырновский университет им. Святых. Кирилла и Мефодия Филиал КузГТУ в г. Белово. 2014. С. 49-53.

3. Преслава Павлова, Христина Петрова. КИБЕРПРЕСТЪПНОСТ – СЪЩНОСТ И РАЗНОВИДНОСТИ. X международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/