Формиране на умения за изобразяване на статичност и динамика.


Гюлчев, Николай (2001) Формиране на умения за изобразяване на статичност и динамика. сп. Предучилищно възпитание. Кн. 10, 2001.


 Композиционните умения включват съвкупност от специфични умения за подредба на градивните елементи върху базата на композиционни закономерности.
  Статия
 Художествено творчество, изобразителни умения, композиционни умения.
 Издадено
  1468
 Николай Гюлчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/