Образователно направление „Околен свят“. Програмна система „Моливко – играя и зная“. Годишно тематично разпределение за втора възрастова група.


Караиванова, Петя (2016) Образователно направление „Околен свят“. Програмна система „Моливко – играя и зная“. Годишно тематично разпределение за втора възрастова група. Ел. вариант. Сайт на издателство „Слово“, Велико Търново: Слово, 2016.


 Представя се примерно тематично разпределение за втора възрастова група на ДГ, съобразено със съдържанието на наредба 5 за предучилищното образование.
  Учебник / Учебно помагало
 годишно разпределение, Околен свят
 Издадено
  14671
 Петя Караиванова

1. Дончева, Юлия. Околен свят в детската градина. Методическо ръководство за семинарни упражнения. Русе: Лени Ан, 2017, с. 153. ISBN: 978-619-7058-54-3. Позоваване в литературата на с. 31.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/