Обособяване и развитие на изобразителната дейност апликиране в учебно-възпитателния процес.


Гюлчев, Николай (2001) Обособяване и развитие на изобразителната дейност апликиране в учебно-възпитателния процес. Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Педагогически факултет., Том5, Книга 4. 1994.


 В обучението, първоначално, апликацията се свързва с дисциплината “Ръчна работа”. Впоследствие, в последвалата учебна документация се проследява обособяването и развитието на разглежданата изобразителна дейност.
  Студия
 Апликиране, художествено образование, предучилищна възраст.
 Издадено
  1467
 Николай Гюлчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/