Николов Д. „Интервенции и подходи за превенция при наличие на тормоз”


Николов, Димитър (2016) Николов Д. „Интервенции и подходи за превенция при наличие на тормоз” Международна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Велико Търново


 
  Доклад
 превенция, методи,подход, тормоз


Здравеопазване и спорт

Health care and sport

 Под печат
  14669
 Димитър Николов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/