Призвани да просияят.


Грудков, Венелин (1999) Призвани да просияят. Велико Търново: Фабер, 1999 - 110 с. ISBN 954-9541-34-7 COBISS.BG-ID 1034621924


 
  Монография
 жития, средновековна балканска култура, църковни строителни


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14667
 Венелин Грудков

7. Чешмеджиев Димо. Етюди върху български средновековни култове. Пловдив: Фондация Българско историческо наследство. с.19, с.21. ISBN 978-954-8536-29-5 COBISS.BG-ID 1290454500

6. Тютюнджиев, Иван. В: История на българския народ XV-XVII в.. Велико Търново: Ровита, 2017 (В. Търново Абагар), с.782 ISBN 978-954-8914-39-0 COBISS.BG-ID 1283574756

5. Аризанова, Силвия. Българите в агиографията от XIII-XV век. Общество, бит и култура. 2013 , 416с. ISBN 9789548536127

4. Данчева - Василева, Ани. В: Пловдив през Средновековието IV-XIV век. София: Акад. издателство "проф. Марин Дринов", 460 c., ISBN 978-954-322-466-3 COBISS.BG-ID 1238222052

3. Калоянов, Анчо. Свети Йоаким Патриарх Търновски - първият игумен на "Големия манастир на името на Великия архистратиг Михаил" край Иваново. В: Арнаудов сборник. Доклади и съобщения. Том 6. Научен център по фолклор и литература "Димитър Басарбовски". 2010. Ред кол. Руси Русев и др.,с.13. ISBN 978-954-8190-76-3, COBISS.BG-ID 1232432356

2. Комсалова, Румяна. Съдбата на културно-духовния елит на Втората българска държава. В: Търновска книжовна школа. 8: Св. Евтимий, патриарх търновски,и неговата духовна мисия в Европа. Осми международен симпозиум В. Търново, 14-16 октомври 2004 г. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, (с.496, 497) ISBN 954-524-339-2(T8) COBISS.BG-ID 123 0459876

1. Дончева-Панайотова, Невяна. В: Григорий Цамблак и българските литературни традиции в Източна Европа XV-XVII в. Велико Търново: Веста, 2004, с.148 ISBN 954-543-021-4 COBISS.BG-ID 1043455716

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/