Небесен човек и земен ангел: Житийният цикъл за св. Иван Рилски - литературоведска интерпретация


Грудков, Венелин (2001) Небесен човек и земен ангел: Житийният цикъл за св. Иван Рилски - литературоведска интерпретация Велико Търново: Фабер.120 стр. ISBN 954-9541-90-X


 
  Монография
 св.Иван Рилски, агиографски цикъл, метатекст


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14665
 Венелин Грудков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/