The Roman Soldiers in Moesia Inferior: Ethnic and Social Identity. – In: Sexaginta Prista et Vicinia (Известия на Регионалния Исторически музей – Русе, том ХV). Rousse, 2012, 385-397.


Александров, Олег (2012) The Roman Soldiers in Moesia Inferior: Ethnic and Social Identity. – In: Sexaginta Prista et Vicinia (Известия на Регионалния Исторически музей – Русе, том ХV). Rousse, 2012, 385-397. ISSN 1313-7336


 https://www.academia.edu/5119158/The_Roman_Soldiers_in_Moesia_Inferior_Ethnic_and_Social_Identity._In_Sexaginta_Prista_et_Vicinia_%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%A5V_._Rousse_2012_385-397
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  14663
 Олег Александров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/