За астралната символика в култа към Митра. – Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (VІ). Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, 278-293.


Александров, Олег (2013) За астралната символика в култа към Митра. – Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (VІ). Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, 278-293. ISBN 978-954-524-903-7


 https://www.academia.edu/5124499/%D0%97%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D1%8A%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0._Societas_classica._%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B2_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D0%B8_%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_V%D0%86_._%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B2._%D1%81%D0%B2._%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9_2013_278-293
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  14662
 Олег Александров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/