Арабската пролет – международни и регионални позиции


Наама, Карим (2015) Арабската пролет – международни и регионални позиции сп. Международни отношения, бр. 5-6, 2015 г, София, стр.127-135. Print ISSN 0324-1092 (Cobiss. BG-ID 1275603940).


 
  Статия
 
 Издадено
  14660
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/