Спортната тема в изобразителната дейност на децата


Гюлчев, Николай (2000) Спортната тема в изобразителната дейност на децата Сборник: "Здравното възпитание". 2000–2005 г., Велико Търново.


 Благоприятна страна на възпитателния процес в предучилищните заведения е, че ръководещият двигателната култура на детето подготвя, организира и провежда изобразителната дейност.
  Доклад
 Двигателна култура, изобразителна дейност.
 Издадено
  1466
 Николай Гюлчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/