Сътрудничество между ЕС и страните от Магреб в рамките на Процеса от Барселона


Наама, Карим (2014) Сътрудничество между ЕС и страните от Магреб в рамките на Процеса от Барселона сп. Международни отношения, бр. 4, 2014 г, София, стр. 93-101. Print ISSN 0324-1092 (Cobiss. BG-ID 1266315492).


 
  Статия
 
 Издадено
  14659
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/