Етнически и социален състав на римската армия. / Ethnic and social composition of the Roman army. В. Търново, Фабер, 2013, 442 с.


Александров, Олег (2013) Етнически и социален състав на римската армия. / Ethnic and social composition of the Roman army. В. Търново, Фабер, 2013, 442 с. ISBN 978-954-400-969-4


 https://www.academia.edu/5484643/Ethnic_and_Social_Composition_of_the_Roman_Army_%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_._%D0%92.%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80_2013_442_pages
  Монография
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  14658
 Олег Александров

1. Торбатов, Сергей. „Най-крайната част на илирийските предели”. - Българско е-Списание за Археология, т. 6, 2016, 233-276. ISSN 1314-5088

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/