Историко-философски поглед към частната собственост


Наама, Карим (2012) Историко-философски поглед към частната собственост сп. Социално-икономически анализи, кн. 5, 2012 г, ВТУ-Стопански факултет. В.Търново, стр. 3-14. Print ISSN 1313-6909 (Cobiss. BG- ID 1257972196)


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  14656
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/