Перспективи пред Евро-средиземноморското партньорство


Наама, Карим (2012) Перспективи пред Евро-средиземноморското партньорство сп. Геополитика, бр. 4, 2012, София, стр. 42-51. Print ISSN 1312-4579


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  14655
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/