Икономически ефекти, причинени от международния тероризъм след 2011 години


Наама, Карим (2012) Икономически ефекти, причинени от международния тероризъм след 2011 години Сп, Международни отношения, год.XLI, бр.6, 2012 г, София, стр.85-99. Print ISSN 0324-1092 (Cobiss. BG-ID 1248203492).


 
  Статия
 
 Издадено
  14654
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/