Икономически ефекти, причинени от международния тероризъм след 2011 години


Наама, Карим (2012) Икономически ефекти, причинени от международния тероризъм след 2011 години Сп, Международни отношения, год.XLI, бр.6, 2012 г, София. ISSN 0324-1092


 
  Статия
 
 Издадено
  14654
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/