Методическо ръководство по религия за 3 клас.


Събев, Павлин (2015) Методическо ръководство по религия за 3 клас. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2015, 223 с. ISBN 978-619-202-065-1. COBISS.BG-ID 1275367652


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  14648
 Павлин Събев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/