Методическо ръководство по религия за 2 клас.


Събев, Павлин (2015) Методическо ръководство по религия за 2 клас. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2015, 210 с. ISBN 978-619-202-063-7. COBISS.BG-ID 1275366884


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  14647
 Павлин Събев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/