Преди да влезем в храма. Първи стъпки в православната вяра.


Събев, Павлин (2012) Преди да влезем в храма. Първи стъпки в православната вяра. София: Омофор, 2012, 120 с. ISBN 978-954-2972-08-2. COBISS.BG-ID 1248574180


 В книгата са представени основните литургични последования в православната Църква, Господските и Богородични празници са адаптирани за първоначално запознаване с православието и богословски осмислени.
  Част от книга / Глава от книга
 Празници, вяра, молитва, Богослужение


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  14643
 Павлин Събев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/