Материали и техники за изобразяване чрез апликиране.


Гюлчев, Николай (1999) Материали и техники за изобразяване чрез апликиране. сп. Педагогически алманах, брой І-ІІ. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново. 1999.


 За осъществяване на изобразителната дейност от важно значение е познаването, както и прилагането на изобразителните материали в зависимост от начините на изобразяване.
  Студия
 Детско изобразително творчество, изобразителни материали,.
 Издадено
  1464
 Николай Гюлчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/