Знакови акции срещу горяните (по документи от архивните фондове на Вътрешни и Гранични войски в Държавния военноисторически архив)


Игнатова, Анка (2012) Знакови акции срещу горяните (по документи от архивните фондове на Вътрешни и Гранични войски в Държавния военноисторически архив) Съпротивата срещу комунистическия режим в България (1944–1989 г.). Сборник с материали от национална научна конференция, НБУ, 23–24 март 2011 г. Електронно издание на НБУ, 2012 http://ebox.nbu.bg/anti/ne3/10%20Anka%20Ignatova%20Znakovi%20akcii%20srechtu%20gorjnite%20+.pdf


 
  Доклад
 
 Издадено
  14639
 Анка Игнатова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/