Проф. д-р Михаил Поповилиев – изявен учен-юрист, уважаван преподавател и дарител


Игнатова, Анка (2012) Проф. д-р Михаил Поповилиев – изявен учен-юрист, уважаван преподавател и дарител Юбилейна международна научна конференция „Jus est ars boni et aequi – Правото е изкуство на доброто и справедливостта”. Юридическия факултет. В. Търново, 2012, с. 219–227. ISBN 978-954-524-845-0.


 
  Доклад
 
 Издадено
  14638
 Анка Игнатова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/