Документи за най-ранната история на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”


Игнатова, Анка (2012) Документи за най-ранната история на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” България, българите и Европа – България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. V., В. Търново, 2012, с. 285–302. ISBN 978-954-524-844-3.


 
  Доклад
 
 
  14637
 Анка Игнатова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/