Музеят на социалистическото изкуство в България и общественият отзвук за него


Игнатова, Анка (2013) Музеят на социалистическото изкуство в България и общественият отзвук за него Епохи, год. ХХ (2012), № 2, В. Търново, 2013, с. 196–217, ISSN 1310-2141.


 
  Статия
 




 
  14636
 Анка Игнатова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/