Ролята на българските музеи за издирването и опазването на националното документално наследство в периода 1878–1951 г.


Игнатова, Анка (2013) Ролята на българските музеи за издирването и опазването на националното документално наследство в периода 1878–1951 г. DVD: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. VІ. Научна конференция 28 октомври 2011 г., Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 233–251. ISBN 978-954-524-930-3


 
  Доклад
 
 
  14635
 Анка Игнатова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/