Проблемът за достъпа до информационните ресурси на българските музеи (основни аспекти)


Игнатова, Анка (2013) Проблемът за достъпа до информационните ресурси на българските музеи (основни аспекти) Ние в науката и науката в нас. В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. В. Търново: Фабер, 2013, с. 600–614. ISBN978-954-400-982-3.


 
  Статия
 
 
  14634
 Анка Игнатова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/