Композиционни аспекти на изобразяването


Гюлчев, Николай (1998) Композиционни аспекти на изобразяването сп. Педагогически алманах, брой І-ІІ. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново. 1998.


 В художественото обучение, формулирането и изучаването на композиционните закономерности, в общия им порядък, е необходимо както за творческия процес, така и за възприемане на художествените произведения.
  Студия
 Художествено обучение, композиция.
 Издадено
  1463
 Николай Гюлчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/