Музей – училище – историческо образование


Игнатова, Анка (2016) Музей – училище – историческо образование Историческото образование и предизвикателствата през XXI век. Съставител и научен редактор: В. Стойчева. София: Фондация „Професор Румяна Кушева“, 2016, ISBN 978-619-90758-0-7.


 В доклада се разглеждат съвременните форми на взаимодействие между музея и училището в сферата на обучението по история в България. Посочват се примери за добри практики, както и причините за неизползваните докрай възможности на музея за осъществяването на нов тип нетрадиционно образование, допълващо класическото. Очертават се перспективите относно разширяването на сътрудничеството между двете институции.
  Статия
 музей, училище, историческо образование, музейна педагогика, музейни образователни програми
 
  14628
 Анка Игнатова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/