За стимулиране на изследователската дейност на студентите. – В: Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във висшите училища, Шумен, Хелиос, 1991, Част І, с. 58-64.


Русева, Мая (1991) За стимулиране на изследователската дейност на студентите. – В: Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във висшите училища, Шумен, Хелиос, 1991, Част І, с. 58-64.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Теория и управление на образованието

Social sciences, economic sciences and law Theory and Management of Education

 Издадено
  14625
 Мая Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/