Изобразяване по натура в учебната художествено-творческа дейност


Гюлчев, Николай (1997) Изобразяване по натура в учебната художествено-творческа дейност сп. Педагогически алманах, брой І-ІІ. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново. 1997.


 В художественото обучение формата на работа изобразяване по натура е с основополагащо значение.
  Студия
 предучилищна възраст, изобразяване по натура.
 Издадено
  1462
 Николай Гюлчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/