Звукарче за всички,които ще бъдат в първи клас


Гюлчев, Николай (1995) Звукарче за всички,които ще бъдат в първи клас Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново.


 /В съавторство с доц. д-р Веселина Петрова/. Книгата е предназначена за предучилищните педагози и психолози, логопеди и родители, за организиране на занимания по усвояване на речевите звукове от децата преди постъпването им в първи клас.
  Учебник / Учебно помагало
 усвояване на речеви звукове.
 Издадено
  1461
 Николай Гюлчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/