Аспекти при възприемане на произведения на приложното изкуство.


Гюлчев, Николай (1994) Аспекти при възприемане на произведения на приложното изкуство. Сп. Предучилищно възпитание. Кн. 6. 1994.


 В статията е представен подход за възприемане на произведения на приложното изкуство, съобразен със същността на художествено-творческия процес.
  Статия
 Възприемане произведения на приложното изкуство, утилитарност, художествено предназначение.
 Издадено
  1460
 Николай Гюлчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/