Brèves: Actualités de la nouvelle. Nouvelles bulgares, № 58


Кирилова, Веска (1999) Brèves: Actualités de la nouvelle. Nouvelles bulgares, № 58 Франция. Villelongue d’Aude: Ed. Atelier du Gué, 1999, 116 р. ISBN-13: 978-2913589049.


 mревод на 13 новели от български на френски език
  Част от книга / Глава от книга
 новели


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  14590
 Веска Кирилова

4. Шумелов, В. Фигурата на писателя. Великотърновски ракурс, - В: Цветните спомени на греха. Етюди, критики, фрагменти, В. Търново: Изд. „Фабер“, 2009, ISВN 978-954-400-096-7. COBISS.BG-ID 1231616484. Цитат на с. 34.

3. Шумелов, В. Фигурата на писателя. Алманах за литература и изкуство „Света гора“, бр. 7 („Ж“), 2006, В. Търново: Изд. „Фабер“, ISSN 1311–0209. COBISS.BG-ID 1172623844. Цитат на с. 451.

2. Шумелов, В. Периодика: „Брев“, Артфорум, бр. 28, 01-31.01.2000, В. Търново: Изд. „ПАН-ВТ“, ISSN 1311-2066. Цитат на с. 2.

1. Delort, D. Présentation. Nouvelles bulgares Brèves : actualité de la nouvelle. Nouvelles bulgares, № 58, Villelongue d’Aude: Ed. Atelier du Gué ,1999, 120 p. ISBN-13: 978-2913589049. Цитат на с. 4.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/