DUNGAL’S “RESPONSA CONTRA CLAUDIUM”: A NINTH-CENTURY VOICE IN DEFENCE OF THE HOLY CROSS AND ICONS


Великов, Юлиян (2017) DUNGAL’S “RESPONSA CONTRA CLAUDIUM”: A NINTH-CENTURY VOICE IN DEFENCE OF THE HOLY CROSS AND ICONS Journal EPOHI [EPOCHS], Том / Volume XXV (2017), Книжка / Issue 1, 67-73


 This paper looks at the Christian Image debate in the ninth-century West. It examines the arguments that the celebrated Irish recluse and scholar Dungal put forward in response to the radical iconoclastic ideas of Claudius of Turin against the Holy Cross and Icons. There are echoes of Dungal’s argumentation in the writings of later authors, such as Jonas of Orléans and Walafrid Strabo. Статията разглежда проблема за християнския образ (св. икони) през девети век на Запад и по-конкретно аргументите на известния ирландски монах и учен Дангъл, в отговор на епископ Клавдиевото отрицание на светите Кръст и икони. Ехото от Дангъловите защитни аргументи може лесно да се проследи в текстовете на по-късни автори като архиепископ Йонас от Орлеан и Валафрид Страбо.
  Статия
 Carolingians, Iconoclasm, Image veneration
 
  14589
 Юлиян Великов

1. Копцев А. А. "Клавдий Туринский и Агобард Лионский в контексте иконоборчества" (Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2016. Том 17. Вып. 2), 47 (40-7)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/