Подход за възприемане на произведения на приложното изкуство.


Гюлчев, Николай (1993) Подход за възприемане на произведения на приложното изкуство. Сборник: "Образованието и личността". Университет “К. Преславски” Педагогически факултет. Шумен.


 Произведенията на приложното изкуство въздействат чрез качества, определени от практическите и естетически страни на творбите.
  Доклад
 Приложно изкуство, анализ.
 Издадено
  1458
 Николай Гюлчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/