“Поглед към „синергията” на тайнствата и подвига в богословската мисъл на св. Григорий Палама” // Саборност, Пожаревац, 2011, бр. 5, стр. 81-102 (ISSN 1450-9148).


Тутеков, Свилен (2011) “Поглед към „синергията” на тайнствата и подвига в богословската мисъл на св. Григорий Палама” // Саборност, Пожаревац, 2011, бр. 5, стр. 81-102 (ISSN 1450-9148). Пожаревац


 Предмет на изследването е органичният синтез на светотайнствения и подвижническия живот като основен еклисиологичен принцип в богословието на св. Григорий Палама. Основната идея в студията е преодоляването на доминиращото схващане, че паламитското богословие се свежда само до богословието на нетварните енергии и до едно аскетическо учение, което има за цел постигането на обожение чрез пракитката на Иисусовата молитва и опита от мистичното съзерцание на Бога, независимо от светотайнствения опит на църквата. Богословското учение на св. Григорий Палама обаче винаги предполага принципа на светотайнствено-аскетическата синергия, който придава на живота в Христос дълбок еклисиологичен смисъл и екзистенциално-сотириологична перспектива. Светотайнствената онтология на църковния етос има за свои „ороси” тайнствата на Кръщението и Божествената Евхаристия, които съдържат и „възглавяват” цялата икономия на спасението. Тайнството Кръщение е еклисиалния начин на онтологичното обновяване на човека в Христос, а Божествената Евхаристия е топоса и тропоса на най-дълбокото ипостасно-енергийно общение на човека и Бога в Христос чрез нетварната благодат на Светия Дух. По този начин светотайнственият живот в Църквата е онтологичната основа и еклисиологичната рамка на всяко екзистенциално нравствено-аскетическо усилие на човека да напредва и възраства в дарувания му живот в Христос. В паламитското богословие не може да се говори за някакво „автономизиране” на подвижническия живот и затова той може да бъде разбран само като нравствено-екзистенциално усилие за активирането на нетварната благодат, дарувана на човека чрез тайнствата, т. е. по изцяло еклисиален начин в църковното Тяло Христово. Всички аспекти на подвижническия живот по пътя към обожението в Христос са винаги личен екзистенциален отговор на човека на неговата уникална църковна харизма, което превръща подвига в начин за по-дълбокото интегриране на вярващия в благодатния светотайнствен живот на Църквата. По този начин принципът за органичния синтез и „синергията” между светотайнствения и подвижническия живот остават своеобразен херменевтичен ключ и еклисиален критерий за осмислянето на цялото духовното наследство на паламитското богословие.
  Студия
 паламитско богословие, светотайнствен живот, тайнство Кръщение, тайнство Евхаристия, нетварна благодат, еклисиология на подвига, синергия, добродетел, очистване, просветление, обожение, молитва, синтез на светотайнствения и подвижническия живот.


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  14575
 Свилен Тутеков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/