Изобразителната дейност на децата в дейността по избор.


Гюлчев, Николай (1993) Изобразителната дейност на децата в дейността по избор. Сборник: "Хуманизиране на педагогическия процес". Благоевград. 1993.


 Дейността по избор създава условия децата самостоятелно да творят и да усъвършенстват придобитите умения.
  Доклад
 дейност по избор, самостоятелност, детска изобразителна дейност, художествени качества.
 Издадено
  1457
 Николай Гюлчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/