„Проблем национализма и етос рата (Трагања у бугарскоj теолошкоj мисли)” // Православни свет и први светски рат (Зборник радова међународног научног скупа), Београд, 2015, с. 562-577 (ISBN 978-86-7405-164-1).


Тутеков, Свилен (2015) „Проблем национализма и етос рата (Трагања у бугарскоj теолошкоj мисли)” // Православни свет и први светски рат (Зборник радова међународног научног скупа), Београд, 2015, с. 562-577 (ISBN 978-86-7405-164-1). Белград


 Тема рада је проблем теолошког осмишљавања национализма и етоса рата у мисли бугарског теолога протопр. др Стефана Цанкова. Ово питање је актуелно у контексту етноцентричне еклисиолошке свести и теологије као чинилаца етноцентричког ексклузивизма па чак и етоса рата почетком ХХ века. Критичко осмишљавање овог проблема др Цанков спроводи на два нивоа: 1. анализом феномена секуларног национализма као еклисиолошког проблема и 2. анализом егзистенцијалне, духовне и антрополошке димензије етоса рата. Теолошко осмишљавање органске везе између оба феномена отвара перспективу могуће теолошко-антрополошке критике друштвеног живота и културе, коjа jе данас врло значајна и актуелна. Осим тога, овакав увид омогућуjе преосмишљавање национализма не само у еклисиолошком него и у социо-културно и социо-антрополошком смислу, посматрајући га при том и као еклисиолошку и као антрополошку јерес.
  Студия
 национализам, етос рата, националистичка еклисиологија, секуларни национализам, ексклузивизам, теолошка критика културе, антрополошка јерес.


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities
Humanities Philosophy
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  14569
 Свилен Тутеков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/