Социалната педагогика и изкуството, София, списание Педагогика, кн. 9, година LXXXIV, 2013, стр. 1331-1339, ISSN: 0861-3982; COBISS.BG-ID 1261097700


Легкоступ, Пламен (2013) Социалната педагогика и изкуството, София, списание Педагогика, кн. 9, година LXXXIV, 2013, стр. 1331-1339, ISSN: 0861-3982; COBISS.BG-ID 1261097700 София


 Използване на произведенията на изкуството в Социалната педагогика
  Статия
 Социална педагогика, изкуство


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  14565
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/