Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий” – вчера, днес, утре, София, сп. Педагогика, кн. 9, година LXXXIV, 2013, стр. 1289-1301 ISSN: 0861-3982; COBISS.BG-ID 1261095908


Легкоступ, Пламен (2013) Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий” – вчера, днес, утре, София, сп. Педагогика, кн. 9, година LXXXIV, 2013, стр. 1289-1301 ISSN: 0861-3982; COBISS.BG-ID 1261095908 София


 Разгледано е развитието на Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий” през неговата 50 годишна история
  Статия
 Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий”, 50 години
 Издадено
  14563
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/