„Съвременната богословска теория за личността и еклисиологията на езика” // Християнство и култура, бр. 86, С., 2013 (ISSN 1311-9761)


Тутеков, Свилен (2013) „Съвременната богословска теория за личността и еклисиологията на езика” // Християнство и култура, бр. 86, С., 2013 (ISSN 1311-9761) София


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Философия
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Philosophy
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  14560
 Свилен Тутеков

1. Тутеков, Свилен, „Съвременната богословска теория за личността и еклисиологията на езика” // Християнство и култура, бр. 86, С., 2013, с. 25-36. Цитирано в: Тутеков, Свилен, СВЕТОТАЙНСТВЕНОТО БОГОСЛОВСТВАНЕ ЗА ЧОВЕКА (Пролегомена към еклисиалната антропология на св. Николай Кавасила), Теологикон, т. 3, Велико Търново, Фабер, 2014, с. 157.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/